Residuos sólidos

Residuos sólidos

Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.